Menu

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

im. Jana Pawła II

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATTI STRAUSS

przedszkole_starawies

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss to jedna z kilku metod pracy, jakie propaguję w bieżącym roku. Opracowała ją nauczycielka z Izraela w celu przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej. Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Wychowankowie działają, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem, słowem. Zajęcia takie nie nużą, bo dzieci chcą wielokrotnie słuchać utworu, ponieważ za każdym razem mogą być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Opracowałam wybrane utwory Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”,  Straussa „Marsz Radetzkyego”, Mozarta „Bułka z masłem”, a także do utworów dziecięcych dopasowałam elementy taneczne, instrumenty perkusyjne, rekwizyty, włączyłam krótkie wierszyki. Zajęcia budzą u dzieci zainteresowanie „co się wydarzy”, wyzwalają radość i zaangażowanie w zabawę, jak i rozbudzają ciekawe pomysły twórczych rozwiązań podczas muzyki. Uczestnicy przyswajają zasady współdziałania, przestrzegania ustalonych reguł, ćwiczą koncentrację.

 

 

 

Na zdjęciach dzieci z oddziału "Smerfy" z Panią Agnieszką Rychlicką podczas zajęć z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss. 

 

Opracowała: Agnieszka Rychlicka

© Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci